tisdag, juni 14, 2011

Uppsala beslutar att släppa kollektivtrafikansvaret

Det hör till ovanligheterna att andra tunga ärenden kommer upp under kommunfullmäktiges budgetdagar, men så är fallet i år. Beslutet att Uppsala kommun (liksom även övriga kommuner i länet gör) ska släppa över kollektivtrafikansvaret till landstinget är inte småpotatis, utan har fått gro mycket länge sedan vi från rödgrönt håll lanserade förslaget. Visst finns det risker - nu gäller det att det finns tuffa trafikpolitiker på landstingssidan som kan matcha all övrig angelägen landstingsverksamhet. Men möjligheterna är större; samlat ansvar ger förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken. Den nya nämnd som ska inrättas i landstinget får ett väldigt spännande uppdrag, duka förutsättningarna för kollektivtrafiken i länet. Inte utan att det skulle vara skoj att vara med!
Affärsverksamhet bloggar