torsdag, juni 02, 2011

Spiken i monarkins kista?

MP-kongressen var ju modigare än partistyrelsen och tog tydligt beslut för monarkins avskaffande. Hjälp på traven att påskynda den process som självfallet till sist kommer att komma ges måhända av kungen själv.
Affärsverksamhet bloggar