lördag, juni 18, 2011

Tillbaka som kollektivtrafikpolitiker

MP:s landstingsgrupp föreslår mig och Linda Eskilsson till den nya kollektivtrafiknämnden. Den första januari 2012 ska alla bitar vara på plats för en fungerande kollektivtrafik i helt ny modell, så det blir intensivt arbete en period. Men nu finns förutsättningar att ordna de där visionerna MP pratat om i tio år; sammanhållen stads- och länstrafik, med samma taxe- och betalsystem. Se om det också går att få nämndmajoriteten att inse att spårvägar i staden och utbyggd regionaltågstrafik också är naturliga och självklara delar av detta sammanhållna kollektivtrafiksystem!
Affärsverksamhet bloggar