lördag, augusti 13, 2011

Vindkraft på G?

Det var ett bakslag att inte vindkraftsutredningen låg klar när kommunfullmäktige klubbade Översiktsplanen 2010. Nu är den klar, och det som var illa då kanske i slutändan blir till något bra, om extra fokus och kraftag kan riktas på att låta studierna kring lämpliga vinkraftsområden leda till att vinkraft verkliga byggs. Hälften av Uppsalas elbehov skulle kunna produceras, dvs i praktiken helt ersätta kärnkraften. Tekniken har funnits länge, nu finns lämpliga platser utpekade. Pengar finns egentligen också - bara investerarna vill prioritera rätt!
Affärsverksamhet bloggar