onsdag, september 07, 2011

Det kostar mer att inte bygga fyrspår på Mälarbanan

Skriver idag i UNT tillsammans med Johan Edstav om de samhällsekonomiska beräkningar som visar att de samhällsekonomiska förlusterna av att inte nu bygga fyrspår på Mälarbanan på 13 år överskrider själva investeringskostnaden.
Affärsverksamhet bloggar