söndag, oktober 02, 2011

BVC-service åter i Vattholma

Det var inte så många som slöt upp kring rundvandringen i Vattholma, med efterföljade diskussion, igår. Men trots det var så väl rundvandring som diskussion mycket givande. Många nya trådar att spinna vidare på, och besked att en tråd tycks färdigspunnen - den skrivelse Vattholma i samverkan riktade till landstinget om att få tillbaka BVC-service har gett positivt resultat i form av att landstinget efterhört om möjligheten att komma till Trekanten för att ge regelbunden BVC-service.
Affärsverksamhet bloggar