måndag, oktober 17, 2011

Gamla Uppsala Buss intakt

En synnerligen aktiv musikvecka (webbjoker idag, DVD-release på torsdag och konsert på lördag) utesluter inte att det också är en politiskt späckad vecka. Ska bl a hålla föredrag för MP-Enköping på torsdag och för MP-Nacka på lördag, och har fyra andra möten. Först ut idag är revisionsmöte ang Gamla Uppsala Buss. Svarta siffror, tydlig redovisning och en i övrigt positiv verksamhetsutveckling. Vad kan väl revisorn ha för invändningar då? Faktiskt tycker jag att bolagsledningen inte varit tillräckligt initiativrik vad gäller överföringen av bolaget från Uppsala kommun till Uppsala läns landsting. Formellt är det naturligtvis den nuvarande och den tilltänkta ägaren ansvar att överföringen sker på ett så bra sätt som möjligt. Men finns det kunskapsluckor i landstinget kring delar av bolagets verksamhet bör Gamla Uppsala Buss göra vad man kan för att överbrygga dessa kunskapsluckor. Det vore olyckligt om landstinget mot bättre vetande bara tar över själva busstrafiken, men inte trafikledningssystemen, vilket tycks riskera kunna bli fallet. Förhoppningsvis ändrar dagens möte den farhågan!
Affärsverksamhet bloggar