söndag, januari 15, 2012

Vattholma riskerar åter bli utan affär

Efter att konsum i Vattholma lades ner 2006 kunde man tro att vatthomaborna skulle se till att handla tillräckligt i den Matöppet butik som etablerades några månader senare för att den skulle kunna fortleva. Trots lägre lönsamhetskrav är så inte fallet nu, och situationen så allvarlig att ett krismöte hålls nu på torsdag 19.00 i vattholmaskolan. En lösning jag ttor skulle fungera vore en nyemission av aktier i affären, så att alla vattholmabor erbjöds att bli delägare i affären. Det skulle dels omedelbart tillföra kapital som behövs nu, men också bidra till att alla delägare värnar affären. Att Vattholma definitivt har förutsättningar att både upprätthålla och utveckla affären har VIS tydliggjort i en lokalekonmisk analys.
Affärsverksamhet bloggar