fredag, december 02, 2011

Chef på rätt spår?

Johan Wadman blir chef för kollektivtrafikmyndigheten. Med bakgrund som chef för SJ:s regionala tåg hoppas jag det leder till att kollektivtrafiknämnden kommer kunna driva tågfrågorna framgångsrikt (regionaltåg Uppsala-Sala, stopp i Bergsbrunna, Alsike och Gamla Uppsala längs nuvarande upptågssträckning, och på sikt en förbindelse mellan Enköping och Uppsala) men också få in spårtrafik som en realitet i Uppsala stad!
Affärsverksamhet bloggar