torsdag, mars 29, 2012

MP-framgångar i regionförbundets remissvar på kapacitetsutredningen

"Tvärtemot bör avgifter för användningen av vägtransportsystemet kunna utvecklas på hårt belastade sträckor, särskilt i anslutning till storstadsområden. Erfarenheter visar att nya väginvesteringar sällan löser trängselproblem, utan istället tenderar att öka trafiken. Åtgärder som trängselskatt, variabla hastigheter, separata körfält för kollektivtrafik, utveckling av cykelvägnätet mm är lösningar som med fördel kan utvecklas och användas i större omfattning." Ett utsnitt ur MP:s partiprogram? Nej, Regionförbundets svar på kapacitetsutredningen, undertecknat Cecilia Forss (M). Trodde inte dagen då Moderaterna tog ställning FÖR trängselskatter i Uppsala skulle komma så snart - ibland går det fortare i politiken än annars.
Affärsverksamhet bloggar