onsdag, mars 21, 2012

Ansökan om tågplats för upptåg Uppsala-Sala inlämnas till Trafikverket

Om allt går som det ska beslutar kollektivtrafiknämnden i Uppsala län imorgon att lämna in tåglägesbeställning till Trafikverket för trafikering med regionaltåg på sträckan Uppsala-Sala. Trafikstart är planerad till december 2012, med timmestrafik i rusningstid måndagar-fredagar, och tvåtimmestrafik däremellan. Miljöpartiet har i tio år förespråkat en regionaltågstrafiklösning till Sala, så det är fantastiskt att vi nu får en sådan förbindelse etablerad! Men på grund av kapacitetsbrister på Dalabanan kommer tåget inledningsvis enbart stanna i Uppsala, Morgongåva, Heby och Sala, inte i Vittinge, Järlåsa, Vänge och Librobäck som varit tanken i Miljöpartiets ursprungliga förslag. Det är alltså långt ifrån så bra som det ska bli till sist, men varje steg i rätt riktning är ett vunnet steg.
Affärsverksamhet bloggar