tisdag, februari 07, 2012

Avtalsbrott i GUB-affären

I det avtal som tecknats mellan landstinget och Uppsala kommun angående landstingets köp av Gamla Uppsala Buss anges att extra bolagsstämma skall hållas före 31 januari 2012. Som revisor i bolaget konstaterar jag att man nu brutit mot avtalet, då någon extra bolagsstämma ännu inte utlysts. Ingendera av parterna lär väl åberopa paragrafen och man kan väl bara fråga sig varför denna strikta tidsgräns ens skrevs in i avtalet. Ett värre avtalsbrott som tycks vara på gång är att Socialdemokraterna ensidigt vill upphäva den uppgjorda mandatfördelningen i bolaget i samband med att den tidigare kommunvalda styrelsen ska ersättas av en landstingsvald dito.
Affärsverksamhet bloggar