söndag, mars 04, 2012

Har Örjes övergivit 50-50-tanken?

Svarar idag på UNT-debatt angående alliansens höjning av busspriserna att från Miljöpartiets sida är vi särskilt besvikna då Örjes som nyvald ordförande i kollektivtrafiknämnden framhöll en 50-50-finansiering av kollektivtrafiken som önskvärd, det vill säga att resenären betalar halva kostnaden och landstinget står för andra halvan. Men i den praktiska politik som Örjes nu driver kommer vi än längre ifrån ett sådant mål. Varför har Örjes ändrat uppfattning i frågan, för att nu i stället förespråka lägre subventioneringsgrad?
Affärsverksamhet bloggar