fredag, maj 25, 2012

Moratorium mot exploatering av nya oljefyndigheter fråga på MP-kongress

Så har MP:s kongress i Umeå kommit igång. I UNT skriver kongressombud från Uppsala samtidigt om ett av de viktigaste förslag som vi lägger till kongressen: moratorium mot exploatering av nya fyndigheter med fossila energibärare. PS menar att det vore en inskränkning av nationalstaters suveränitet. Men klimatförändringarna kan inte hanteras om vi inte just accepterar vissa inskränkningar mot nationalstaters suveränitet. I att vi skulle lyckas få igenom en sådan linje är förstås långt från säkert, men det kan ju inte vara något argument mot att inte försöka!
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Tomas Lohammar said...

Hur gick det på kongressen??
Min kommentar till artikeln i UNT:
Äntligen! First things first

Äntligen någon som vågar formulera och driva
nödvändigheten av att lämna återstående fossilt kol i
dess långlivade förvar (miljontals år) i Jorden,
för att inte ytterligare äventyra klimatet.
Detta är prioritet ett.

Sedan måste vi också minska atmosfärens CO2-halt.

Prioritet två är att med pyrolys göra s k biokol av
biomassa, och mylla ner kolet i jorden, där det håller
sig klimatmässigt inaktivt i tusentals år.

Prioritet tre är att öka biosfärens kolinnehåll, bl a
genom återbeskogning. (tiotal år)

Dessa tre åtgärder kan förstås göras samtidigt, men det
är viktigt att en högre prioriterad åtgärd inte
'glöms bort' med motivering att man gör en lägre
prioriterad åtgärd, s k klimatkompensation.
Det är att lura oss själva, och kommande generationer.

6:36 em  

Skicka en kommentar

<< Home