onsdag, maj 16, 2012

Övergå inte till majoritetsstyre i kommunerna!

Med mål att vitalisera demokratin i kommunerna föreslår en utredning nu att majoritetsstyre ska provas, dvs ha kommunstyrelse och nämnder som enbart består av majoritetspartierna och att oppositionspartierna ska vara hänvisade till fullmäktige som enda arena. Argumentationen går ut på att man då tydliggör vilka partier som faktiskt styr och att debatten i fullmäktige blir intressanta. Tror inte på något av dessa argument. Debatten i fullmäktige blir knappast bättre om oppositionspartierna inte har god kunskap om verksamheterna genom att också finnas representerade i nämnder och kommunstyrelse (vilket SD:s agerande i fullmäktige ofta vittnar om). Jämförelse med riksdag-regering är inte relevant, då riksdagspolitikerna är heltidspolitiker med full möjlighet att sätta sig in i frågor, vilket fritidspolitiker i kommunfullmäktige aldrig kommer ha. Att fler kommuninvånare skulle få begrepp om vilka partier som faktiskt styr är inte heller så troligt. Det är ju fullmäktigenivån man oavsett fördelning i nämnder har möjlighet att följa - och där finns ju även fortsättningsvis både majoritets och oppositionspartier. De som inte har det politiska intresset att de bildar sig en uppfattning om vilka partier som för närvarande utgör majoritet i den egna kommunen kommer därför knappast vara behjälpta av att oppositionspartierna plockas bort från nämnderna. Mycket skulle däremot gå förlorat om majoritetsstyre infördes. Eftersom jag varit kommunpolitiker i både majoritet och opposition, vet jag att i majoritet finns ofta goda förslag från oppositionen att ta fasta på och genomföra, och i opposition händer det nu och då att majoriteten tar till sig förslag och förverkligar. Men när ett ärende väl nått fullmäktige är det oftast för sent, påverkan måste ske i nämnd eller kommunstyrelse. Den faktiskt förda politiken i kommunen blir sannolikt sammantaget sämre med majoritetsstyre! Att olika partier har olika hjärtefrågor är helt enkelt en styrka för kommunpolitiken. "Vitaliseringen av demokratin" blir nog också snarare en uppvisning i strömlinjeavhopp från politiskt engagemang. För hur många oppositionspolitiker vill genomföra en ökenvandring där man inte har någon praktisk möjlighet att påverka den förda politiken. Ytterligare en dimension är vad som händer vid eventuella majoritetsskiften om inte en enda tidigare oppositionspolitiker har reell kunskap om det tidigare nämndarbetet? Majoritetsväxlingar kommer helt klart inte kunna gå så enkelt, utan varje gång inledas med ett försenande läroår.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Pernilla Wikström Pehrson said...

Vill bara påpeka att förslaget inte gäller nämnder eller bolagsstyrelser utan enbart kommunstyrelsen.

6:43 em  

Skicka en kommentar

<< Home