tisdag, september 04, 2012

Spåren som regeringen glömde

Stockholm och Uppsala är landets två mest trafikerade tågstationer och kapaciteten på spåren mellan städerna fullständigt otillräcklig. Ingenstans i landet skulle miljönyttan kunna bli större med utbyggd järnvägskapacitet, dvs fyrspår hela vägen till Uppsala. Mn när regeringen till sist bestämmer sig för att lyfta en järnvägssatsning glömmer man Ostkustbanan! Regionalpolitik är viktigt, men borde inte också miljöpolitiska avvägningar finnas när järnvägsinvesteringar klubbas?
Affärsverksamhet bloggar