måndag, september 17, 2012

Badplats i Vattholma?

Min motion om att återskapa vattenspegeln i Hammardammen har tagit en oväntad vändning. Det har ju gått ett tag sedan fullmäktige fattade beslut i frågan så jag efterhörde med ansvarigt kontor vad som händer. Det glädjande svaret var att vattenprover ska tas och att om de visar att Hammardammen är badbar kommer en badplats iordningställas, och dammen muddras i samband med det. Med tanke på att vattenkvaliteten är tjänlig för bad både i söder, Storvreta, och norr, Skyttorp, måste väl chanserna bedömas vara goda.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Arvid said...

Hej!

Hammardammen ägs som jag förstår av kommunen. Finns det någon möjlighet att installera turbin och generator för att utvinna kraft ur fallet, som man gör vid Ulva kvarn?

2:20 fm  

Skicka en kommentar

<< Home