lördag, september 15, 2012

Brott mot LOU är inte "näst intill" lagbrott

Den skandalösa affär som kommunrevisionen uppmärksammade i höstas när förre fastighetsdirektören tilldelade konsulter miljonkontrakt utan upphandling får en oväntad fortsättning när fastighetsdirektören nu stämmer Uppsala kommun för att han pekats ut som "näst intill" brottsling. Men brott mot LOU är inte bara näst intill ett lagbrott, utan ett reellt lagbrott, som hade kunnat kosta kommunen upp till 10 miljoner kronor om saken drivits till domstol. Fastighetsdirektören har tidigare förvarat handlingen med att konsulten hade helt unik kompetens. De må ha varit orsaken till att ingen upphandling gjordes, men i grund för undantag mot LOU. Om någon är lämpad för ett uppdrag kommer det ju visa sig i upphandlingen. Man kan tycka att det finns många orimligheter i LOU, inte minst borde beloppsgränsen höjas så att omfattande och kostsamma upphandlingsprocesser måste inledas även för smärre inköp. Men den lag som gäller ska naturligtvis följas. Och den uppmärksammade miljonaffären är så långt från upphandlingsgränsen att det inte ens efter en fördubblad ribbnivå skulle föreligga någon tveksamhet om en upphandlingsprocess verkligen vore nödvändig. Har man trampat i klaveret är det bäst att vara stilla, ty Resultatet av stämningen gentemot kommunen kan inte leda till annat än att affären får förnyad uppmärksamhet.
Affärsverksamhet bloggar