torsdag, september 13, 2012

Suck, Timbro

Åratal sedan jag trodde att den principiella vindkraftsdebatten var vunnen, och att det handlade om att gå från ord till handling. Men icke, Timbro argumenterar nu i Dagens Samhälle att kommuner inte ska satsa på vindkraft utifrån argumentet att vindkraftsbolagens aktievärden har en fallande trend för närvarande. Suck. Tror Timbro verkligen att kommuner som satsar på vindkraft gör det för att sedan tjäna pengar när man avyttrar aktier eller säljer sina vindkraftbolag helt? Ser Timbro inga värden i att dels öka produktionen av förnyelsebar energi - och att kommunerna därigenom kan bidra till att uppnå klimatmålen - och att samtidigt minska de egna elkostnaderna? I länder som Tyskland och Danmark har vindkraftsomställningen gått tämligen snabbt - kanske för att den typ av urkorkad argumentation som Timbro står för inte finns i dessa länder och skapar förvirring och onödig försiktighet?
Affärsverksamhet bloggar