onsdag, september 19, 2012

Alliansen överger fördubblingsmålet

Kollektivtrafikbranschens mål att till år 2030 fördubbla kollektivtrafikens andel av det totala trafikarbetet har varit något en lång rad aktörer kunnat samlas kring. Det var också den bärande tanken i den remitterade versionen av trafikförsörjningsprogrammet. Men när kollektivtrafiknämnden imorgon ska anta trafikförsörjningsprogrammet har alliansen aviserat att man kommer stryka fördubblingsmålet. Det är ju både vilseledande gentemot remissinstanserna och amatörmässigt hanterat att istället för att låta de synpunkter som kommit fram under remissen vara vägledande för förändringar slakta den inriktning så många ställt sig bakom. Men vad värre är är att den samsyn som tyckts ha funnits i nämnden var illusorisk, när det kommer till kritan är allianspartiernas vilja att utveckla kollektivtrafiken hämmad av att man inte vill anslå de resurser som skulle behövas. Men även om det är ett trist klarspråk man nu ger, möjliggör det i alla fall en ärlig debatt när man nu talar klarspråk och devalverar ner målsättningen i nivå till resurstilldelningen.
Affärsverksamhet bloggar