fredag, september 28, 2012

Hur kan ett litet ord väcka sådana känslor?

Kort efter att det stod klart att ordet "hen" används istället för "han eller hon" i förslaget till nytt partiprogram för MP kom ett inlägg för en kvinna som skriver att hon minsann nu bestämt sig för att inte rösta på MP, för att hon vill behålla sin rätt att vara kvinna. Mycket märklig tolkning av effekterna av ett könsneutralt ord som underlättar språket i alla de situationer som det är oklart om det är en kvinna eller man som åsyftas. Lika upprörda känslor tycks ha väckts på Dagens Samhälle, där senaste numrets chefredaktörskrönika används till att förlöjliga ordet. Språket utvecklas hela tiden, nya ord tillkommer när behov finns, och innebörden av äldre ord ändras. Själv har jag svårt att vänja mig vid vad ord som "fett" och "grymt" betyder nu för tiden, men tänker jag efter är det ju egentligen en väldigt trevlig språkutveckling med tanke på vilka ord som ersatts. Språket är till för att underlätta kommunikation, och om det stora flertalet upplever att "hen" ökar precisionen i kommunikationen och underlättar meningsbyggnaden kommer ordet slå igenom, oavsett vilka känslor det väcker till en början i språkkonservativa kretsar.
Affärsverksamhet bloggar