tisdag, november 27, 2012

Värna Ärna

Nu är alla remissvar till regeringen inlämnade i den oväntade extra remissomgången. Varför beslutsvåndan är så svår för såväl alliansregeringen som kamraterna i kommunen är svår att förstå. Men nu kan väl inte rundgången få fortsätta längre. När statsministern besökte Uppsala före valet och fick frågan vad han ansåg om lågprisflyg på Ärna var svaret att det inte var en regeringsfråga utan en regional fråga. Lokalt har allianslinjen tidigare varit att man vill invänta miljöprövningen. Nå, miljöprövningen har nu sagt sitt: Nej. Men ändå vill alliansen i sitt nya remissvar ta det ordet i sin mun, kontentan av svaret är istället att det är upp till regeringen att avgöra. Oavsett utgång vill alla parter kunna säga "skyll inte på oss". Extra svårbegripligt är förstås Centerns agerande. Man säger sig vara emot, men röstar troget med allianskamraterna. Att det partiet aldrig lär att det inte går att alltid försöka tillfredsställa alla med olika och motsägelsefulla besked beroende på sammanhang, någon måste man som politiker sätta ner foten. Det enda som väljarna nu kan veta är att oavsett vad man tycker i ärnafrågan - liksom i så mycket annat - är Centerpartiet inte ett parti att lita på! Maria Gardfjell skriver mer om saken i Uppsala Fria.
Affärsverksamhet bloggar