torsdag, november 22, 2012

Dags för grupprabatter i Uppsalas kollektivtrafik!

Inriktningen att kollektivtrafiken alltid ska vara ekonomiskt fördelaktig klarar Uppsala så länge det handlar om enskilda resenärers kostnader. Men om en hel familj ska åka, t ex med två fullprisbiljetter och kanske tre barnbiljetter blir det inte längre riktigt så. Skånetrafiken har här en bra lösning: duokortet, som kostar mindre än två fullprisbiljetter - men berättigar till max två vuxna och tre barn. Kan Skåne kan Uppsala, så Miljöpartiet lägger i dag förslag i kollektivtrafiknämnden om att inrätta ett liknande grupprabattsystem även här. Se mer hähär.
Affärsverksamhet bloggar