onsdag, november 07, 2012

Andra sidan?

Uppsala Fria publicerar idag en debattartikel av Hyresgästföreningen Som debattredaktör vill jag förstås att "båda" sidor ska kunna komma till tals, vilket ju kan kräva lite arbete när tidningen i fråga kanske inte alltid är känd hos de som skulle kunna bemöta en artikel. Lokala företrädare från både majoritet och opposition tycks vara på bettet att debattera i Uppsala Fria - alliansregeringen har hittills varit mer svårflirtad!
Affärsverksamhet bloggar