torsdag, december 06, 2012

Spårtaxi i Uppsala Fria

Uppsala Frias artikelserie om Uppsalas framtida kollektivtrafiksystem fortsätter Här me en artikel om spårtaxi av SIKAS tidigare GD Kjell Dahlström. Att Uppsala Fria med en förhållandevis liten prenumerationsgrupp fortsätter få omfattande unika artiklar av initierade skribenter är fantastiskt roligt!
Affärsverksamhet bloggar