onsdag, december 12, 2012

Dålig politik resultat när intressegrupper är överordnade ideologisk förankring

Uppsala Fria publicerar idag en debattartikel av Anders Ekholm, där han tydligt visar på hur Centerpartiet är megafon åt Jägareförbundet, och hur detta helt avgör partiets rovdjurspolitik. Det är en intressant artikel sett till sakfrågan, men också intressant som exempel på hur dålig politik kan bli när intressegrupper styr partiers ställningstaganden snarare än ideologiska principer. Det som skulle kunna hända om egenintressepartier, hur rätt sjukvårdspartier, pensionärspartier etc än kan ha i sina respektive intresseområden, skulle dominera det parlamentariska systemet är avskräckande. Inte bara det att ingen skulle ta ansvar för helheten och att många viktiga samhällsfunktioner hamnar mellan stolarna, men också det att egenintresset blir blint för konsekvenserna på andra, som i exemplet centerns jägarintresse, som i ivern att ge jägarna rovdjur att jaga bortser från den biologiska mångfalden och vad som händer när arter utrotas. Att basera sin politik på intressegrupper riskerar förstås också leda till snabba kast i sådant som inte rör intressegruppen. Centerns tidigare kärnkraftsmotstånd hade exempelvis näppeligen kunnat upphöra över en natt om det haft förankring i ideologiska ställningstaganden. Men är inte då ett långsiktigt hållbart samhällssystem som inte utarmar kommande generationers livsförutsättningar ett egenintresse som styr Miljöpartiet? Frågan besvaras enkelt genom att det inte går att peka ut någon grupp som INTE innefattas i denna gröna ideologiska grundprincip, och att det alltså handlar om motsatsen till egenintresse - allmänintresse.
Affärsverksamhet bloggar