lördag, januari 26, 2013

Uppsala rör sig

Hur många grupper finns det i Uppsala som på olika sätt arbetar med omställningsfrågor? Uppsala Fria kommer under våren presentera några av de rörelser som är igång. Förts ut ibdagens tidning är Transition Uppsala som har uppstartsmöte för vårterminen idag: http://www.uppsalafria.nu/artikel/96101
Affärsverksamhet bloggar