lördag, februari 02, 2013

Engagerande kombination

Uppsala Fria publicerar idag en debattartikel om köttskatt. Visst, ingen lokal fråga. Men efter jordbruksverkets rapport har debatten varit het även i Uppsala. Kombinationen skatt och mat är tydligen bland det mest engagerande som går att uppbringa.
Affärsverksamhet bloggar