måndag, april 29, 2013

Bokslut med anmärkning

När kommunfullmäktige idag sammanträder för att behandla bokslutet är det samtidigt med anmärkning från revisorerna. För den som snabbt går igenom bokslutet kan det framstå som kommunen gör ett marginellt, men ändå ett överskott. Från revisorernas sida är vi ändå kritiska till den ekonomiska politik som förts. Nollresultatet klaras tack vara engångsintäkter, och i själva verket är kostnadsökningarna långt större än skatteintäktsökningarna. Och ingenting tyder på att glappet däremellan skulle vända eller minska framöver. Kort sagt präglas inte kommunens finanser av en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Det överskottsmål om två procent som borde finnas för att långsiktigt kunna finansiera investeringar har sedan flera år tillbaka övergivits. Vad som skulle vara ett temporärt frånsteg i ett lågkonjunktur har istället blivit en permanent situation. Från revisionens sida talar vi naturligtivis inte i termer hur situationen ska lösas - skatthöjning eller kostnadsbesparingar - men att framhålla att det är kommande generationer som drabbas om Uppsala kommun inte kommer till rätta med ekonomin är viktigt att famhålla!
Affärsverksamhet bloggar