lördag, april 27, 2013

Mer vindkraft!

Just invald i styrelsen för Sveriges vindkraftskooperativ. Nu hoppas jag kunna bidra till att kooperativet får fler andelsägare i fler vindkraftverk! Svaret på frågan vad jag ville arbeta med när jag slutade som kommunalråd har därmed besannats, även om det innan dess bl a hann bli en period på Uppsala Fria Tidning.
Affärsverksamhet bloggar