fredag, maj 03, 2013

Eriksgata utan valmöjlighet

Det finns både för- och nackdelar med att skriva för en tidning på en mindre ort som Östhammar, proportionerna för en händelse ställs ju i förhållande till utgivningsområdet. Idag bevakning av kungens sk Eriksgata. Begreppet härrör egentligen från medeltiden och den resa till rikets landskap som kungen nödgades göra efter att ha valts vid Mora Stenar, för att få valet godkänt inte bara i Uppland. Sedan Gustav Wasa avskaffade valmonarkin och införde arvsmonarkin har flera kungar gjort nöjesresor runt om i landet under benämningen Eriksgata, men östhammarborna äger ingen rätt att vid dagens eriksgata tacka nej till att fortsätta ha kungen som kung! Något en demokratisk riksdag däremot kunde och borde göra...

Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Unknown said...

Hej Niclas, jag undrar om du vet något om detta? http://www.unt.se/uppsala/busstrafik-stalls-in-efter-stenkastning-2400988.aspx Mvh Kabir

2:00 em  
Anonymous Anonym said...

Inte direkt, men av UNTs nya rapportering att döma tycks saken ha ordnat sig nu.

5:29 em  

Skicka en kommentar

<< Home