måndag, maj 06, 2013

Hur vill du utveckla UL:s biljettsortiment?

I början av 2000-talet togs beslut att upphandla nytt biljettsystem för såväl stads- som länstrafiken, BIMS. Nu efter tio år börjar vi se slutet på processen, i höst installeras de nya biljettavläsarna i bussar och tåg. Att ett tekniskt system kan ta sådan tid att få på plats förbryllar, men nu återstår den politiskt intressanta uppgiften: att utforma själva biljettsortimentet. Vilka zonindelningar, om några, ska vi ha?  Vilka typer av biljetter? Utredning pågår, så har du synpunkter - maila dessa till mig!
Affärsverksamhet bloggar