tisdag, maj 21, 2013

Ständigt denna Egardt (M)

Landshövding Peter Egardt (M) är tillika ordförande för godstransportrådet. Någon som förvånas över att den nya godsstrategi för östra mellansverige då utmynnar i att flygfrakten bör öka? Allt för att Egardt ska kunna göra ytterligare propåer om behovet av en flygplats på Ärna!

Affärsverksamhet bloggar