måndag, maj 20, 2013

Från 7 till 8,8 TWh på ett år!


Det fanns en tid när den svenska vindkraftsproduktionen inte ansågs kunna stå för mer än bråkdelar av elbehovet. Den negativa argumentationen kan numera ligga still på historiens skräphög. Den svenska vindkraftsproduktionen väntas 2013 öka till 8,8 terawattimmar (TWh), från förra årets nivå om drygt 7TWh, vilket förstås jämfört med kärnkraftens nivå om ca 58 TWh, ännu är en bråkdel - men en allt störe. Riksdagen har beslutat att det år 2020 ska finnas planmässiga förutsättningar att bygga vindkraft för en årlig elproduktion på 30 TWh, men för att nå en sådan produktion läggs i princip hela ansvaret på att privata aktörer finansierar en utbyggnad av vindkraften. Egentligen skulle det inte behövas annat än ett riksdagsuppdrag till Vattenfall att stå för utbyggnaden, så vore målsättningen i hamn. Absolut inget fel i andra ägandeformer av vindkraft, tvärt om är småskaligt ägd elproduktion väldigt positivt, men en statlig vindkraftsutbyggnad i nivå med forna tiders vattenkraft- och kärnkraftsutbyggnad, skulle ge snabbast effekt.
Affärsverksamhet bloggar

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det kommer nog inte att produceras mer än c:a 8,4 TWh el från svenska vindkraftverken i år. Första kvartalet i år var det vindfattigaste i både södra Sverige och Danmark sedan man började mäta vindens energiinnehåll. I Danmark började man i slutet på 70-talet med vindenergimätningar.

9:45 em  
Blogger Arvid said...

Vindkraften har verkligen överraskat. På ett drygt decennium har det gått från småskaligt hobbyflummande till storskalig industriell exploatering där det faktiskt verkar finnas någon form av lönsamhet; imponerande!

Som en liten parentes som inte har så mycket med ämnet att göra... Men du har ju enligt bloggen haft ett visst intresse för Hammardammen. Hammardammen ägs som jag förstår av kommunen. Finns det någon möjlighet att installera turbin och generator för att utvinna kraft ur fallet, som man gör vid Ulva kvarn?

Det kan ju knappast handla om stora effekter man kan plocka ut, men med tanke på fallhöjden kanske det handlar om 0,1 MW. Om det finns ekonomi i det hela vore det kanske en idé att bygga ut, särskilt som att ån redan är dämd.

2:54 em  
Blogger Unknown said...

8,4 är inte heller det en så pjåkig utveckling...

Angående Hammardammen borde det förstås ta ett helhetsgrepp över området. Bland de sista motionerna jag la innan jag lämnade kommunfullmäktige var ett återskapande av vattenspegeln, och KF beslutade ge dåvarande Gatu- och trafiknämnden uppdrag om det. Men Stefan Hanna (C) tycks skynda långsamt med det. Istället är det i sommar på gång vattenkvalitetsmätning i dammen, för att utröna om den är badbar. Vore förstås ännu bättre om badplatsen kan återställas, och att finansiera det med en generator grädden på moset!

4:05 em  

Skicka en kommentar

<< Home