tisdag, juni 04, 2013

Proppen ur

Dagens arbetsutskott med kollektivtrafiknämnden var synnerligen laddat med intressanta ärenden. Svårt att tänka sig att lika mycket utvecklingsarbete sker inom andra nämnder... Utredningen om ny bussdepå är i slutfasen, utredningen om ny biljettstruktur snart där, och strategi för helt fossilfri kollektivtrafik börjar landa. Kort sagt det mesta vi hoppades att den nya och samlade organisationen skulle fixa. Men att förvaltningen levererar räcker förstås inte, återstår att se om majoriteten också har den politiska viljan.
Affärsverksamhet bloggar