tisdag, maj 28, 2013

Nystart för biogasen?

Har just haft ett möte med Biogas Öst tillsammans med ledningen för kollektivtrafiknämnd och förvaltning. Landstinget i Uppsala län är för närvarande inte ens en av Biogas Öst medlemsorganisationer, men det lär det kunna bli ändring på nu när såren efter misslyckandet med Biogas Uppland och att köra på flytande biogas börjar läka. Biogas bör vara huvudspåret för den regionala busstrafiken, och då kunna nyttja en del av den volym som idag nyttjas av stadstrafiken när den styrs över till eldriven spårtrafik. Likfullt måste produktionsvolymerna öka. Det borde vara enkelt. Kollektivtrafiknämnden kunde snabbt definiera vilka volymer gas vi behöver under exempelvis en tioårsperiod, och sedan sluta avtal med någon som åtar sig att producera dessa volymer och kan dimensionera en ny produktionsanläggning och räkna hem en sådan investering. Men med nuvarande regering finns inte den ekonomiska förutsättningen för sådana privata produktionsanläggningar långsiktigt säkra. Och med nuvarande landstingsmajoritet finns inget intresse att gå in för produktion i egenregi. Om inte för annat behövs alltså en ny regering och/eller en ny landstingsmajoritet om biogasnyttjandet ska kunna öka!
Affärsverksamhet bloggar