lördag, juni 01, 2013

Vingar till framtiden

Att regeringen överlåter åt skatteverket att utforma Sveriges energiskattesystem istället för att se det som en viktig politisk fråga måste vara det ultimata tecknet på att regeringen Reinfeldt är trött. Någon vidare snurr  vindkraften lär vi inte få i Sverige med mindre än ett regeringsskifte. Skriver mer om vindkraft tillsammans med SVEF-kollegan Göran Ronsten i dagens UNT.
Affärsverksamhet bloggar