onsdag, juni 19, 2013

Fossilfri kollektivtrafik till år 2020

När jag började arbeta med kollektivtrafikfrågor var den allmänna inställningen från dåvarande UL att bussar per definition är bättre ur miljösynpunkt än bilar, och att få fler att åka kollektivt var det enda som skulle prioriteras. Idag är insikten en annan, dvs att fossila drivmedel inte heller är bra att köra buss på. Imorgon tar kollektivtrafiknämnden (förhoppningsvis) beslut om handlingsplan för fossilfri kollektivtrafik till år 2020. Läs mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar