onsdag, juni 26, 2013

Bristande förtroende för regeringen från Vattenfall?

Vattenfalls planer om att bygga 15 vinkraftverk i Formark gick om intet när regeringen 2012 upphävde detaljplanen för ändamålet. Men skam den som ger sig tänker Vattenfall och gör ett nytt försök i samma område. När jag ställer frågan till projektledaren varför man inte riktar in sig på ett annat område får jag till svar att lagstiftningen nu ändrats så att det inte längre är regeringen som är överprövande instans, utan istället mark- och miljööverdomstolen. Att regeringen inte vill lägga tid på strikt juridiska spörsmål må vara en sak. Men är det alltså snarare så att regeringen vill slippa att hantera politiskt känsliga frågor där man vet att hur man än gör blir någon missnöjd?
Affärsverksamhet bloggar