tisdag, augusti 06, 2013

UNT åter monopolist

Under några år har UNTs tidigare totala dominans på tidningsmarknaden i Uppsala utmanats av som mest tre alternativ, visserligen då tre tidningar med endagarsutgivning, men ändå tre på olika sätt pigga tidningar som kunna skildra andra sidor av Uppsala än UNTs. Men efter att först Uppsalademokraten och sedan Uppsala Fria gått i graven köper nu UNT upp Uppsalademokraten, och återfår därmed sin ställning som monopolist. Väldigt tråkigt, då mångfald alltid berikar, så även på en tidningsmarknad. Beslutet i mars att lägga ner Uppsala Fria känns med ens ännu mer bakvänt, men törs man hoppas på att Johan Ehrenberg nu vädrar mogonluft och återstartar Uppsalademokraten?
Affärsverksamhet bloggar