tisdag, juli 30, 2013

Inkonsekvent försvar

Försvaret vill utöka JAS-flyget i Uppsala och menar att det inte leder till ökad bullerproblematik kring Ärna. Hmm, samma instans som stoppar cykelvägar i närheten av flygplatsen och säger nej till bostäder pga buller.
Affärsverksamhet bloggar