lördag, juli 27, 2013

Nuonförlusten är reell!

I kölvattnet av nedskrivningarna av Vattenfall försöker både den för nuonaffären dåvararande ansvarige VD:n Lars G Josefsson och andra hävda att nedskrivningarna inte innebär att pengar går förlorade, att det "bara är värden på papper" som försvinner. Det är att vilseleda allmänheten!!! Visst kan man hävda att förlusten gjordes redan vid köpet av Nuon, inte nu när nedskrivningarna görs, men det förtar inte effekten av att det är en reell förlust. Jämför med att du köper ett hus som sedan brinner ner. Vem försöker då trösta sig med att det inte var några pengar som gick förlorade vid branden, bara värden på papper? Nej, vad en nedskrivning innebär i praktiken är ett erkännande av att en tidigare övervärdering gjorts.
Affärsverksamhet bloggar