onsdag, juli 03, 2013

Isabella kan konsten att fokusera!

Glad att Isabella Lövin kandiderar till ytterligare en mandatperiod i EU-parlamentet. Genom att fokusera på fiskefrågor har hon verkligen lyckats åstadkomma resultat. Sedan tiden som EU-handläggare på riksdagskansliet känner jag väl den mångfald ärenden som EU-parlamentarikerna har att jobba med, och den som inte kan konsten att fokusera reduceras snabbt till en knapptryckande åsiktsmaskin utan egen påverkan på utvecklingen. Samma princip som i kommun- och rikspolitik, men i ännu högre utsträckning. Så den kandidat som säger att hen kommer att lägga krutet på att arbeta för en omställning av energiförsörjningen i EU har min röst. Och någon risk att viktiga politikområden faller bort om varje enskild parlamentariker fokuserar på vissa områden finns knappast med en stark Grön grupp i parlamentet.
Affärsverksamhet bloggar