tisdag, augusti 13, 2013

Varför ogillar kristdemokraterna vindkraft?

Det är inte bara Ebba Busch som ogillar vindkraft. Kristdemokraternas gruppledare i Knivsta skriver nu i UNT om hur fel Miljöpartiet har som vill bygga ut vindkraften. Bland alla sakfelen påstår han bland annat att vindkraft är en bortkastad investering då ett vindkraftverk bara står i 20 år, medan ett kärnkraftverk kan hålla i 2-3 gånger så lång tid. Ehh, vem har förtroende för säkerheten i ett 60 år gammalt kärnkraftverk???!!! Nej, ständiga reinvesteringar i säkerhetssystemen är nödvändiga för att klara en bråkdel av den tiden. Vindkraftverken då, faller de ihop efter 20 år? Nej, även om avskrivningstiden på ett vindkraftverk vanligtvis ligger där innebär det inte att vindkraftverk inte kan köras längre, och även om det krävs reinvesteringar även här för att byta ut skadade delar eller för att höja effekten är ju tunga investeringskostnader som väg, fundament och anslutningar på plats, och kostnaden för att förlänga elproduktionen inte alls i samma nivå som den ursprungliga investeringen. Och att kärnkraften är rätt unik i att det är dyrare att riva än att bygga bortser KD visst helt ifrån: .http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/158068?programid=412

Affärsverksamhet bloggar