måndag, augusti 12, 2013

Nytt biljettsystem


Miljöpartiet presenterade idag förslag till nytt biljett- och prissystem för kollektivtrafiken i Uppsala län. Bakgrunden till förslaget är de möjligheter som öppnats med det nya kortsystem som nu införs gemensamt för både stadstrafik och länstrafik. Den stora förändringen gentemot dagens biljettsystem är att Miljöpartiet vill slopa zonindelningen för periodkorten och införa ett enzonssystem. Vi föreslår också att lågpristaxa införs på lågtrafikerade avgångar och att rabattsystemet utvecklas med såväl grupprabatter som utökad definition av pensionärsrabatten, så att den inte bara omfattar ålderspensionärer, men också sjukpensionärer. Läs mer i UNT: http://www.unt.se/uppsala/mp-foreslar-enzonssystem-2544594.aspx

Affärsverksamhet bloggar