måndag, augusti 19, 2013

Ingen rolig läsning

Så har den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 kommit på remiss till regionförbundet. Börjar bra med framsynta preludier. Men när det kommer till vad som ska göras är det samma gamla visa, insatser som ökar biltrafiken och järnvägen i bakvattnet. Dags att Trafikverket börjar "walk the talk", eller leva som lär. Vad är exempelvis vitsen med att lyfta fram kapacitetsbristerna på Ostkustbanan när det inte finns några medel alls i planen för att åtgärda dessa!?
Affärsverksamhet bloggar