tisdag, augusti 27, 2013

Reellt budgetunderskott

Förra årets resultat för Uppsala kommun skulle ha varit minus 150 miljoner kronor, om det inte vore för en engångsintäkt i form av försålda fastigheter. Men att det är ett strukturellt problem står klart när allt pekar på att årets negativa resultat i realiteten blir lika stort. I år klaras inte heller ekonomin med en engångsintäkt, men genom en bokföringsteknisk finess: kommunen ges intäkter i form av fastighetsförsäljningar för en miljard till nyinrättade kommunala fastighetsbolag. Men det är inga riktiga pengar, bara att tillgångar och skulder flyttas inom kommunkoncernen. Snart finns inte heller sådana bokföringsknep kvar att tillgå och verkligheten står då naken: alliansmajoriteten har inte förmått att balansera kommunens kostnader med skatteintäkter. Om inte intäkterna ökar eller utgifterna minskar kommer ett budgetunderskott 2014 eller 2015, vilket alliansen vid ett rödgrönt maktskifte kommer skylla på just maktskiftet. Verkligheten är att den stabila ekonomi den rödgröna majoriteten till sist åstadkom under perioden 2002-2006 har gått förlorad genom en politik som å ena sidan stått för sänkt skatt, och å andra sidan för extravaganta nya åtaganden, inte minst i arenafrågor. Den ekvationen går inte ihop.
Affärsverksamhet bloggar