fredag, augusti 23, 2013

Färdigt remissvar på nationella planen för transportsystemet

Alltid trevligt att få vara mötesordförande när besluten är bra... Just haft sammanträde med Regionförbundets trafikberedning, där vi bland annat beslutat om remissvar på den nationella planen för transportsystemet, ett bra svar där vi förstås pekar på hur järnvägen i länet är eftersatt, men också konstaterar att det däremot vad gäller vägar inte är några större brister. Tyvärr lär väl varken regering, riksdag eller trafikverk agera utifrån regionförbundets svar, för att åstadkomma med behövs en ny regering 2014 och en uppsalabänk i riksdagen som över partigränser gemensamt lyfter Uppsala läns järnvägsbehov.
Affärsverksamhet bloggar