tisdag, september 03, 2013

Smart sak med utvecklingspotential

Kunde igår för första gången pröva SJ:s lånecyklar. Väldigt bra för oss som kommer med tåg till Uppsala och någon gång ibland kan behöva cykel i stan, men allt för sällan för att det ska vara motiverat att ha en egen cykel ståendes där! Men systemet har mycket utvecklingspotential. En första sak vore att koppla cykeltillgången till UL-kortet, då många som pendlar med UL-kort borde kunna ha nytta av möjligheten. Nästa sak vore att inrätta fler cykelställsplatser. Nu finns bara på stationen, vid akademiska och vid ekonomikum. Det ger ganska begränsade möjligheter när lånetiden bara är tre timmar. Ytterligare förslag på placeringar kan vara Fyrishov, Ångström, Gamla Uppsala. Men det får förstås inte bli fler än att det i princip går att garantera att en cykel finns på plats när man behöver en...
Affärsverksamhet bloggar