söndag, september 08, 2013

Tragisk politik i Australien

Vår egen begynnande valrörelse känns smått odramatisk i jämförelse med den politiska tragik som vi nu ser i Australien, där de konservativa kommer till makten och som en första åtgärd avskaffar koldioxidskatten. Ett av de sista länderna att över huvud taget etablera en klimatpolitik blir det första att överge den.
Affärsverksamhet bloggar